WŁADZE

Członkowie organów kierujących i kontrolujących działalność Stowarzyszenia

Zarząd

Filip Elżanowski

Prezes Zarządu

Igor Muszyński

Członek Zarządu

Maciej Wesołowski

Członek Zarządu

Piotr Ciołkowski

Członek Zarządu

Anna Kucińska

Członek Zarządu

Małgorzata Banasik

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Maciej Szambelańczyk

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Tomasz Młodawski

Filip Opoka