Powstanie Stowarzyszenia Prawników Prawa Energetycznego

Witamy serdecznie wszystkich w nowopowstałym Stowarzyszeniu Prawników Prawa Energetycznego.

Nasze Stowarzyszenie zrzesza prawników z najbogatszym, wieloletnim doświadczeniem, specjalizujących się w sektorze energetyki, będących wspólnikami, partnerami lub szefami działów energetyki w największych kancelariach w Polsce.

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wspieranie poprawy jakości legislacji dla sektora energetyki, wymiana informacji o systemie prawa energetycznego, a tym samym czynny udział we wszelkiego rodzaju debatach tematycznych.

Do zarządu stowarzyszenia zostali wybrani r. pr. dr hab. Filip Elżanowski jako Prezes oraz r. pr. Igor Muszynski i r. pr. Maciej Wesołowski jako Wiceprezesi.

Zapraszamy również wszystkich chętnych, spełniających kryteria zawarte w statucie, do członkostwa w Stowarzyszeniu.