Pierwsze spotkanie w ramach cyklu spotkań stowarzyszenia

W dniu 19 stycznia 2022 r. SPPE zorganizowało pierwsze spotkanie mające na celu wymianę doświadczeń pomiędzy członkami. Gościem spotkania był Dyrektor Biura Prawnego Urzędu Regulacji Energetyki dr Zdzislaw Muras.

Dyskutowano merytorycznie na temat konieczności zmian Prawa energetycznego w najbliższych latach, z czym wszyscy uczestnicy się zgodzili. Dyskutowano na temat różnych kierunków, zakresu i formy zmian jakie powinny zostać wprowadzone. Uczestnicy dzielili się przemyśleniami ze swojej wieloletniej praktyki, omawiając wady i zalety wielu istniejących, jak i możliwych do wprowadzenia rozwiązań legislacyjnych. Dzięki obecności dr Zdzisława Murasa można było je oceniać zarówno z perspektywy przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców, którym doradzają członkowie Stowarzyszenia, a także z perspektywy stosującego prawo Prezesa URE.

SPPE będzie realizować takie spotkania cyklicznie, zapraszając do dyskusji z udziałem członków Stowarzyszenia gości, mających kluczowy wpływ na jakość prawa uchwalanego w dziedzinie energetyki.