Publikacje członków stowarzyszenia

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją autorstwa prezesa Stowarzyszenia Prawników Prawa Energetycznego, r. pr. dr hab. Filipa Elżanowskiego, wydaną pod koniec 2021 roku na łamach czasopisma Studia luridica Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pt.: „Przesłanka interesu publicznego w działaniu Prezesa URE i Prezesa UOKiK na rynku energetycznym”.

https://studiaiuridica.pl/resources/html/article/details?id=225859&language=pl