Zawarcie umowy pomiędzy SPPE, a Centrum Oceny Skutków Regulacji

Z radością informujemy o podpisaniu listu intencyjnego pomiędzy Centrum Oceny Skutków Regulacji, a Stowarzyszeniem Prawników Prawa Energetycznego. Projekt “Centrum Oceny Skutków Regulacji Uniwersytetu Warszawskiego” (https://www.facebook.com/COSRUW) ma na celu praktyczne wykorzystanie metod ekonomicznej analizy prawa w procesie legislacyjnym. Przedmiotem współpracy będzie m.in. prowadzenie wspólnych badań poświęconych aktom normatywnym oraz projektom regulacji w sferze prawa energetycznego, podejmowanie innych przedsięwzięć akademickich oraz działania na rzecz udoskonalenia polskiego systemu oceny skutków regulacji