Nowi członkowie Stowarzyszenia

Miło nam poinformować, że w ostatnim czasie do grona członków zwyczajnych Stowarzyszenia dołączyli kolejni znakomici specjaliści:

Pan Mecenas Mirosław Pawełczyk

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Partner Zarządzający Kancelarii Pawełczyk, lider Zespołu Badawczego Prawa Gospodarczego przy Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Śląskiego oraz Dyrektor Centrum Badawczego Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Uniwersytetu Śląskiego. Członek Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego oraz Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. Autor ponad 160 publikacji naukowych, m.in. z zakresu prawa gospodarczego, prawa konkurencji, prawa sektorów infrastrukturalnych, prawa własności intelektualnej oraz prawa rynku kapitałowego.

Pan Mecenas Łukasz Batory

Adwokat, szef działu energetycznego w Kancelarii Modrzejewski i Wspólnicy. Doradza największym przedsiębiorstwom energetycznym we wszystkich aspektach działalności regulowanej na rynku energetycznym, w tym w zakresie wytwarzania i obrotu energią. Wspiera w procesie transformacji energetycznej i budowie odnawialnych źródeł energii.

Stowarzyszenie zyskało również swojego pierwszego członka wspierającego:

Pan Mecenas Piotr Modrzejewski

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Porównawczego WPiA UW, prawnik w kancelarii prawnej Modrzejewski i Wspólnicy w Warszawie (wcześniej zdobywał doświadczenie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu oraz w renomowanych kancelariach prawnych w Warszawie i Londynie), odbywa studia LL.M. na University of California w Berkeley (Executive Track, Two Summers), autor i współautor 15 publikacji naukowych i 9 publikacji publicystycznych, uczestnik czynny (referent) 18 konferencji naukowych.