II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rynki regulowane – aspekty prawne, finansowe i konkurencyjności rynkowej. Rynek wytwórców i odbiorców, jedna czy dwie perspektywy energetyki?”

W dniu 7 marca 2023 r. odbyła się w Dąbrowie Górniczej II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, której organizatorem była Akademia WSB wspierana przez partnerów. Jednym z punktów Konferencji był wykład poprowadzony przez r. pr. dr hab. Filipa Elżanowskiego, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Prawników Prawa Energetycznego zatytułowany: „Wpływ zmian regulacyjnych w zakresie działalności wytwórczej energii elektrycznej na rynek energii elektrycznej w Polsce. Zmiany, za które wszyscy płacimy. Koszty, które wszyscy ponosimy”. Wykład stanowił wprowadzenie do interesującego panelu dyskusyjnego.

Na ręce organizatorów pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za zaproszenie oraz gratulacje za organizację Konferencji na tak wysokim poziomie merytorycznym.