Stowarzyszenie patronem Ogólnopolskiego Forum Prawa Energetycznego i Klimatycznego – Forum Zielona Energia

25.04.2023 r. odbyło się Ogólnopolskie Forum Prawa Energetycznego i Klimatycznego – Forum Zielona Energia, którego organizatorem było Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Katowice.

Forum Zielona Energia to inicjatywa, której przyświeca cel popularyzowania wiedzy o prawie energetycznym w sposób praktyczny. Głównym założeniem jest stworzenie przestrzeni dla dyskusji środowiska akademicko-biznesowego, a także szansy dla studentów prawa do włączenia się w prawniczy nurt postępującej zielonej transformacji.

Podczas I części panelu dot. Bezpieczeństwa energetycznego można było posłuchać wykładu jednego z członków Stowarzyszenia dr hab. Marzeny Czarneckiej, prof. UE zatytułowanego “Jak koncepcja zrównoważonego rozwoju wspiera transformację energetyczną”. Wykład został zakończony panelem dyskusyjnym zatytułowanym “Prawno-gospodarcze uwarunkowania transformacji energetycznej”, którego moderatorem był dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ. oraz członek Stowarzyszenia.

Ostatnia i zarazem III część Forum dedykowana ochronie konkurencji i konsumentów na rynku energii została zwieńczona panelem dyskusyjnym dot. “Konkurencji na rynku energii w czasach zielonej transformacji”. Jako panelista z ramienia Stowarzyszenia udział wzięła Pani Mecenas Beata Superson-Polowiec.

Wszystkim prelegentom i panelistom serdecznie gratulujemy wystąpienia i udziału, a na ręce organizatorów składamy gratulacje za organizację wydarzenia na bardzo wysokim poziomie merytorycznym.

Organizator: ELSA Katowice
Współorganizator: Instytut Prawa Gospodarczego