Relacja z Pierwszego Forum Prawnego UE – Partnerstwo Wschodnie

W dniach 25-26 maja 2023 roku w Warszawie odbyło się Pierwsze Forum Prawne UE – Partnerstwo Wschodnie. Podczas dni Forum, Stowarzyszenie reprezentował Mecenas Filip Opoka z Kancelarii Octo Legal.

W pierwszym dniu Forum szczególną uwagę zwróciły panele dotyczące wojny w Ukrainie i działań prawnych jakie w związku z tym podejmuje świat zachodni. W wystąpieniu otwierającym Yaroslav Romanchuk, Współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Forum podkreślił poświęcenie narodu ukraińskiego w walce z agresorem, a także zwrócił uwagę na udział prawników w działaniach zbrojnych. Minutą ciszy zostały uczczone wszystkie ofiary wojny w Ukrainie. Z kolei Irina Paliashvili, założycielka Europe-Caucasus-Asia Legal Forum, w swoim wystąpieniu poruszyła kwestie związane z odpowiedzialnością za zbrodnie i szkody spowodowane przez Rosję. Wskazała na konieczność utworzenia specjalnego trybunału do ścigania sprawców, kwestię odszkodowań i zadośćuczynienia dla ofiar wojny oraz konieczność stworzenia mechanizmów odbudowy Ukrainy po wojnie. Jednocześnie zwróciła uwagę na fakt, że sytuacja wymaga reformy całego porządku świata zachodu ze względu na to, że Rosja formalnie należy do państw, gdzie obowiązuje zasada państwa prawa niszcząc ten system od środka.

Bardzo ciekawym panelem był panel o sankcjach międzynarodowych i ich skuteczności oraz egzekwowaniu w różnych krajach Europy i USA, z którego płynął wniosek, że poza formalnymi sankcjami o charakterze prawnym, których skuteczność może być postrzegana tylko długoterminowo, w praktyce przyjęły się też sankcje o charakterze oddolnym związane z bojkotem rosyjskich produktów lub firm, które pomimo presji nie zaprzestały prowadzenia biznesu w Rosji. Aby ułatwić tego typu działania Ukraina prowadzi tzw. Rejestr Sponsorów Wojny prowadzony pod adresem https://sanctions.nazk.gov.ua/en/boycott/.

W drugim dniu Forum szczególną uwagę zwrócił panel o wpływie transformacji cyfrowej na rynek prawniczy, w którym omawiano różne podejście do kwestii marketingu usług prawniczych w różnych krajach Europy i USA oraz możliwościach jakie dają media cyfrowe w dotarciu do klientów oraz jak je wykorzystać. Nie obyło się oczywiście bez dyskusji o możliwościach i zagrożeniach jakie niesie sztuczna inteligencja wskazując na to, że jest to narzędzie, które wciąż się rozwija, jest niedoskonałe i wymaga dużej kontroli w zakresie prezentowanych wyników jednak z ogromnym potencjałem do bycia ułatwieniem w codziennej pracy prawnika.