Kolejne spotkanie w ramach cyklu spotkań Stowarzyszenia

W dniu 14 czerwca 2023 r. SPPE zorganizowało kolejne spotkanie mające na celu wymianę doświadczeń pomiędzy członkami. Gościem spotkania był Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin oraz Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej Barbara Mroczek.

Członkowie Stowarzyszenia wraz z gośćmi szeroko dyskutowali o pozycji prawnej Prezesa URE oraz o skuteczności działań urzędu.

Serdecznie dziękujemy gościom za przyjęcie zaproszenia oraz za niezwykle merytoryczną dyskusję.