Nowy członek Stowarzyszenia

Miło nam poinformować, że w ostatnim czasie do grona członków zwyczajnych Stowarzyszenia dołączył kolejny znakomity specjalista:

Pan Mecenas Adam Wawrzynowicz

Radca prawny, praktykę zawodową w obszarze regulacji rynku paliw i energii rozwija nieprzerwanie od 2003 r. Wspólnik zarządzający kancelarii Wawrzynowicz i Wspólnicy sp.k., wyspecjalizowanej w doradztwie regulacyjnym i prawnym dla sektora energetyki, w szczególności sektora gazownictwa. Prezes Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie.
Aktywnie zaangażowany w projekty doradcze i inicjatywy legislacyjne związane z regulacjami dla sektora gazownictwa, w tym związane z systemowym wspieraniem dywersyfikacji źródeł dostaw gazu i zwiększaniem bezpieczeństwa energetycznego Polski, rozwiązaniami taryfowymi dla nowej infrastruktury energetycznej, jak również w projekty związane z rozwojem OZE oraz integracją odnawialnych i niskoemisyjnych paliw gazowych w systemach gazowych.
Wielokrotnie reprezentował kluczowe spółki energetyczne w postępowaniach o udzielenie koncesji, postępowaniach taryfowych oraz w postępowaniach o wyznaczenie operatorami systemów gazowych.
Autor wielu publikacji o tematyce związanej z szeroko pojętym prawem energetycznym. Systematycznie uczestniczy jako prelegent w sympozjach i konferencjach ważnych dla uczestników runku energii.
Redaktor naczelny czasopism branżowych ENERGIA.EDU.PL oraz ZAMOWIENIA.ORG.PL