Komentarz Prezesa SPPE dr hab. Filipa Elżanowskiego na łamach wnp.pl dot. rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 9 września

r. pr. dr hab. Filip Elżanowski, prezes Stowarzyszenia Prawników Prawa Energetycznego skomentował Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 9 września br. dotyczące tworzenia i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczania obrotu energią elektryczną, które wprowadza obniżkę cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych.

Zgodnie z delegacją ustawową rozporządzenie taryfowe ma określać szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf. Jego celem, jest wskazanie przedsiębiorstwu energetycznemu kryteriów i czynników, w tym rodzajów kosztów przedsiębiorstwa energetycznego, które powinny zostać uwzględnione w cenie energii elektrycznej – skomentował Prezes SPPE.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całego artykułu: https://www.wnp.pl/energetyka/obnizanie-cen-pradu-moze-byc-duzym-problemem,751359.html