Nowy członek dołącza do Stowarzyszenia

Miło nam poinformować, że od września, grono członków zwyczajnych Stowarzyszenia zyskało kolejnego znakomitego specjalistę:

Pan Mecenas Michał Sznycer

Radca Prawny, Partner i jeden z założycieli Kancelarii MGS LAW. Specjalizuje się w zarządzaniu i koordynacji obsługi prawnej przedsiębiorstw, w szczególności z szeroko pojętej branży energetycznej i paliwowej oraz spółek technologicznych. W ramach Kancelarii MGS-LAW odpowiada także za kontakty z kancelariami i prawnikami zagranicznymi, w tym poza granicami Unii Europejskiej.


Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu procesami prawnymi w ramach przekształceń i konsolidacji grup energetycznych oraz w doradztwie dla ich zarządów oraz jednostek organizacyjnych. W latach 2007 – 2009 kierował Wydziałem Prawnym, a w latach 2009 – 2017 koordynował z ramienia Kancelarii MGS LAW obsługą prawną, jednej z największych polskich spółek obrotu energią elektryczną. Odpowiedzialny także za doradztwo dla spółek z segmentu wytwarzania w OZE, m.in. przejmowania źródeł hydroenergetycznych oraz konsolidacji segmentu elektrowni wodnych.


Praktyk, od ponad 15 lat zaangażowany w prace doradcze i analityczne związane z opracowaniem, a później wdrożeniem wszelkich zmian w obszarze regulacji energetycznej, w tym tzw. „małego trójpaku”, a w późniejszym okresie – ustawy o odnawialnych źródłach energii, włączając w to udział w pracach zespołów i komisji sejmowych zajmujących się procesem legislacyjnym w energetyce. Bierze udział w pracach związanych z dostosowaniem się przedsiębiorstw energetycznych do zmieniającego się otoczenia regulacyjnego (III Pakiet Energetyczny, Pakiet Zimowy).


Pełnomocnik zarządu Pracodawców Pomorza ds. Energii i Klimatu, członek Rady OZE przy Konfederacji LEWIATAN. Członek Towarzystwa Obrotu Energią (TOE), pełni funkcję członka Komisji Rewizyjnej. Jest członkiem Zespołu ds. OZE, Kogeneracji i Efektywności Energetycznej oraz Komitetu Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii Elektrycznej.


Jest autorem kilkunastu publikacji z zakresu prawa energetycznego, prowadzi także szkolenia i warsztaty z tego zakresu. Jest aktywnym uczestnikiem i obserwatorem tworzenia nowego otoczenia regulacyjnego w polskiej energetyce.