Stowarzyszenie patronem VIII edycji Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej

⚡ Już 9 listopada 2023 r. na Wydział Prawa i Administracji, UG odbędzie się VIII edycja Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej.

Miło jest nam również poinformować, że Stowarzyszenie objęło Konferencję swoim patronatem, a wśród prelegentów pojawią się także członkowie Stowarzyszenia, wybitni specjaliści ds. prawa energetycznego.

Bezpieczeństwo energetyczne państwa (Panel I)
⚡Cable pooling – zagadnienie, potrzeba i proponowane rozwiązania legislacyjne – r. pr. Maciej Wesołowski, partner OCTO Legal oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Prawników Prawa Energetycznego.

Energetyka jądrowa (Panel III)
⚡Wyzwania prawne stojące przed elektrowniami jądrowymi po oddaniu do eksploatacji – r. pr. Filip Opoka, partner OCTO Legal oraz członek Stowarzyszenia Prawników Prawa Energetycznego.

Odnawialne źródła energii (Panel IV)
⚡Korporacyjne umowy sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej z instalacji OZE – uwarunkowania prawno – regulacyjne – r. pr. Michał Sznycer, partner MGS LAW Kancelaria Radców Prawnych Mądry, Sznycer, Sambożuk, i Partnerzy, członek SPPE.

Szczegóły dotyczące Konferencji dostępne są na stronie internetowej Organizatora: Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku.