Nowi członkowie dołączają do Stowarzyszenia

Miło nam poinformować, że na przełomie września i października grono członków wspierających Stowarzyszenia zyskało kolejnych znakomitych specjalistów:

Zuzanna Stachurska jest prawniczką w dziale prawa energetycznego w kancelarii Elżanowski & Partnerzy oraz aplikantką radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Doradza przedsiębiorstwom energetycznym i zakładom przemysłowym. Zajmuje się zarówno energetyką konwencjonalną, jak i odnawialnymi źródłami energii. Świadczy pomoc prawną w zakresie tworzenia analiz oraz opinii prawnych dotyczących zagadnień z prawa energetycznego. Posiada doświadczenie w analizie charakterystycznych dla tej dziedziny umów, takich jak umowy sprzedaży energii elektrycznej, w tym umów PPA. Członkini praktyki energy litigation.
Autorka publikacji w portalach branżowych oraz prelegentka na szkoleniach z zakresu prawa energetycznego. Finalistka konkursów arbitrażowych takich jak II Turniej Arbitrażowy dla aplikantów radcowskich oraz VI Ogólnopolskiego Moot Court z Arbitrażu Handlowego, uczestniczka międzynarodowego konkursu z zakresu międzynarodowego prawa inwestycyjnego – Frankfurt Investment Moot Court. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w największych polskich kancelariach w zespole energetyki i infrastruktury oraz zespole zamówień publicznych.

Justyna Węglińska, adwokat, doktor nauk prawnych, specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców z sektora energetycznego.  Założycielka i Przewodnicząca Sekcji Prawa Energetycznego działającej w ramach Sekcji Praktyków Prawa przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Adiunkt w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, gdzie prowadzi m.in. zajęcia z zakresu prawa energetycznego. W przeszłości prowadziła również zajęcia dla studentów Podyplomowych Studiów Akademii Energetyki SGH. Autorka artykułów oraz prelegentka na licznych konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych z zakresu prawa energetycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w kancelariach prawnych oraz w departamencie prawnym organu administracji rządowej zajmującego się regulacją rynku energetycznego w Polsce, gdzie występowała w postępowaniach sądowych m.in. dotyczących ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, przyłączania do sieci „farm wiatrowych”, OZE, decyzji koncesyjnych, a także czynnie uczestniczyła w procesach legislacyjnych z zakresu prawa energetycznego. Posiada również doświadczenie w zakresie obsługi prawnej inwestycji offshore, elektrowni jądrowej oraz elektrociepłowni. Aktualnie prowadzi własną kancelarię adwokacką oraz współpracuje z zespołem prawa energetycznego Octo Legal Korolczuk Latkowski Opoka Wesołowski Witecki sp. j. jako Of Counsel.

Sylwia Przytulska doradza w sprawach regulacyjnych na rynku energetycznym od 6 lat.
Współpracowała z polskimi kancelariami w zespołach zajmującymi się obsługą podmiotów z sektora energetycznego. Obecnie współpracuje z kancelarią Octo Legal.
Koncentruje się na doradztwie w kwestiach regulacyjnych i kontraktowych na rzecz wytwórców energii elektrycznej, operatorów systemów dystrybucyjnych i przesyłowych, przedsiębiorstw obrotu, deweloperów farm fotowoltaicznych i wiatrowych, w tym morskich farm wiatrowych. Doświadczenie zdobywała przy realizacji projektów dla największych przedsiębiorstw sektora energetycznego oraz świadcząc usługi doradcze w toku realizacji projektów infrastrukturalnych budowy morskich farm wiatrowych, infrastruktury energetycznej i gazowej oraz obiektów liniowych.
Prowadziła szkolenia z regulacji normujących funkcjonowanie polskiego i europejskiego rynku energii.