Nowi członkowie Stowarzyszenia

Miło nam poinformować, że w grudniu, grono członków zwyczajnych Stowarzyszenia zyskało kolejnych znakomitych ekspertów:

Mecenas Paweł Kuropatwa, wspólnik Kancelarii BT Radcowie Kuropatwa Tołwiński s.c. zapewniającej wsparcie prawne licznym podmiotom z branży energetycznej, przemysłu i nieruchomości.
Radca prawny, który od niemal 12 zajmuje się m.in. prawną obsługą w centrali operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, w szczególności w obszarach regulacyjnych, dystrybucji energii elektrycznej, przyłączania do sieci oraz jej rozwoju.
Z sukcesami reprezentował podmioty przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (m.in. pozyskiwanie koncesji, decyzji administracyjnych), sądami (m.in. dotyczące dostępu do sieci, posadowienia urządzeń przesyłowych) czy organami administracji i urzędami.
Wielokrotnie brał udział w procesie legislacyjnym (ustawy, rozporządzenia) z obszaru energetyki. Uczestnik Rady ds. Prawa przy Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego działającego we współpracy z University of Florida, a także studiów podyplomowych – Akademii Energetyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Mecenas Małgorzata Banasik, Partner Zarządzający Kancelarią Banasik Woźniak i Wspólnicy Sp. p., Radca Prawny z 20-letnim doświadczeniem obsługi prawnej największych polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze energetycznym, ciepłowniczym i gazowniczym oraz WtE. Uczestniczy w międzynarodowych projektach energetycznych i infrastrukturalnych, w tym wydzielenia niezależnego OSP w Ukrainie
i Mołdawii. Kompetentnie angażuje się w procesy legislacyjne a także implementację przepisów unijnych w Polsce. Współtworzyła wolny rynek i giełdę gazu. Reprezentuje spółki prawa energetycznego przed Prezesem URE. Współtworzy dokumenty regulujące bieżącą działalność przedsiębiorstw energetycznych, w tym z zakresu usług regazyfikacji LNG w terminalu w Świnoujściu, wykorzystując doświadczenie i wiedzę techniczną. Uczestniczy w procesach transformacji energetycznej przedsiębiorstw ciepłowniczych w kierunku OZE, budowy spalarni odpadów (ITPO), biogazowni
i biometanowni. Wspiera Klientów w zakresie transakcji kapitałowych, fuzji i przejęć, przekształceń i restrukturyzacji. Obecnie zaangażowana jest w tworzenie nowych możliwości inwestycyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), w tym PPP instytucjonalnego. Mocna pozycja i aktywność na rynku prawniczym oparte są na doświadczeniu w obsłudze korporacyjnej spółek giełdowych oraz spółek Skarbu Państwa, wieloletnim doświadczeniu w zakresie procesów inwestycyjnych, budowlanych i infrastrukturalnych.