Nowy Zarząd Stowarzyszenia

W związku ze stałym rozwojem działalności Stowarzyszenia oraz przyjmowaniem nowych członków, z przyjemnością informujemy, że podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia, które odbyło się 12 stycznia 2024 r. została podjęta uchwała, na mocy której poszerzono skład Zarządu o nowych członków:

Mec. Filip Elżanowski – Prezes Zarządu
Mec. Małgorzata Banasik – Wiceprezes Zarządu
Mec. Anna Kucińska – Wiceprezes Zarządu
Mec. Maciej Wesołowski – Wiceprezes Zarządu
Mec. Igor Muszyński – Wiceprezes Zarządu
Mec. Piotr Ciołkowski – Wiceprezes Zarządu

Gratulujemy wszystkim członkom nowo powołanego Zarządu i życzymy owocnej współpracy na kolejne lata.

Dziękujemy również Panu Mec. Piotrowi Ciołkowskiemu za zaproszenie i możliwość przeprowadzenia Zebrania w nowoczesnych przestrzeniach Kancelarii CMS.