SPPE patronem Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL

W dniach 12-13.02.2024 r. w Warszawie odbędzie się 24 Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL, którego jednym z patronów honorowych jest Stowarzyszenie Prawników Prawa Energetycznego. Organizatorem Kongresu jest Europejskie Centrum Biznesu mające swoją siedzibę w Lublinie. Temat przewodni Kongresu brzmi: Rok 2024: Aktualna polityka energetyczna Państwa wobec wyzwań surowcowych i legislacyjnych w Europie.

Program Kongresu obejmie zagadnienia, które staną się okazją do wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami: Rządu, największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych, najważniejszych organizacji branżowych, środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu. W gronie ekspertów zostaną omówione kwestie wpływu otoczenia geopolitycznego na polski sektor elektroenergetyczny oraz zakres działań zaradczych pozwalających na kontrolowane wyjście z impasu surowcowego wywołanego wojną w Ukrainie. W ramach Kongresu ponownie zaplanowany został panel prezentacyjny podczas którego zaproszeni goście będą przedstawiać najciekawsze innowacyjne rozwiązania dla branży elektroenergetycznej.

Po więcej informacji na temat Kongresu zapraszamy na stronę www.powerpol.pl