Kolejny specjalista dołącza do Stowarzyszenia

Miło nam poinformować, że wraz z rozpoczęciem roku 2024, grono członków zwyczajnych Stowarzyszenia zyskało kolejnego znakomitego eksperta:

Pani Mecenas Joanna Bernat, partner w Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy Sp. k., szef praktyki prawa energetycznego, OZE i zamówień publicznych. Radca prawny z 14-letnim doświadczeniem w zakresie świadczenia usług prawnych na rzecz spółek z sektora energetycznego – zarówno w zakresie energetyki konwencjonalnej, jak i OZE, w tym waste to energy. Doradzała największym podmiotom z sektora gazu ziemnego i ciepłownictwa, ale również elektroenergetyki. Pracowała ze spółkami Skarbu Państwa, podmiotami komunalnymi, a także prywatnymi. Jest cenionym ekspertem w sprawach z zakresu prawa energetycznego, OZE, a także Prawa zamówień publicznych i PZP. Kompleksowo doradza przedsiębiorcom przy realizacji procesów inwestycyjnych, w szczególności budowie nowych i modernizacji istniejących źródeł wytwórczych. Opiniuje oraz przygotowuje dokumentację przetargową w najbardziej wymagających lub nowatorskich projektach. Bierze udział w tworzeniu oraz negocjacjach kontraktów handlowych, w tym PPA, czy umów wzorcowych w sektorze energii. Uczestniczyła w licznych pracach nad IRiESP i IRiESD operatorów gazowych. Skutecznie reprezentuje Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz innymi organami administracji publicznej.