Stowarzyszenie patronem Kongresu Energetyki Przyszłości

W dniach 16-17 kwietnia 2024 r. w Toruniu odbędzie się III edycja Kongresu Energetyki Przyszłości. Jest to wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie „Z energią o prawie”. Będzie to już trzecia edycja tego wydarzenia, które na stałe wpisało się w kalendarz kluczowych wydarzeń sektora energetycznego.

Tematyka Kongresu 

Trzecia edycja wydarzenia koncentruje się na aktualnych zagadnieniach związanych z oceną ostatnich zmian legislacyjnych, bezpieczeństwem energetycznym Polski, odnawialnymi źródłami energii, transformacją przemysłu i przyszłym kształtem rynku energii.  Poruszane na Kongresie kwestie będą również bezpośrednio dotykać polityki państwa w zakresie energetyki oraz harmonizacji prawa polskiego z globalną praktyką prawodawczą sektora energetyki odnawialnej.  Do dyskusji nad przyszłością sektora energetycznego zaproszeni zostali specjaliści branżowi, w tym prawnicy, ekonomiści i analitycy. Podczas dwóch dni dyskusji organizatorzy przygotowali także warsztaty oraz spotkania w formie roundtables. Głównym zamierzeniem warsztatów jest przybliżenie problematyki wybranych zagadnień oraz zaproponowanie optymalnej metody na ich rozwiązanie. W ramach spotkań w trybie roundtables dyskusje odbędą się w wąskiej grupie uczestników i dotyczyć będą sprecyzowanego wcześniej tematu, a ich celem będzie znalezienie jak najkorzystniejszego rozwiązania danej problematyki.

W Kongresie wezmą udział członkowie i eksperci Stowarzyszenia:

  • Mec. Anna Kucińska – moderatorka w panelu II Nowy kierunek rynku energii w pierwszym dniu wydarzenia
  • Mec. Michał Sznycer – panelista w panelu II Nowy kierunek rynku energii w pierwszym dniu wydarzenia
  • Mec. Beata Superson-Polowiec – panelistka w panelu III Ślad węglowy w przemyśle energochłonnym w drugim dniu wydarzenia

Zapisy

Zachęcamy do rejestracji za pośrednictwem formularza na stronie wydarzenia: https://kep.zeop.pl/zapisy. Ilość miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji dotyczących Kongresu znaleźć można na stronie internetowej wydarzenia pod adresem https://kep.zeop.pl/ oraz na LinkedInie .