XVI Europejski Kongres Gospodarczy

Wczoraj zakończył się XVI Europejski Kongres Gospodarczy, który obfitował w liczne sesje, spotkania oraz wydarzenia towarzyszące. Jedną z wielu ścieżek tematycznych była, jak co roku, energia oraz transformacja. Z tego też względu w Katowicach pojawiła się silna reprezentacja Stowarzyszenia Prawników Prawa Energetycznego w osobach:

– Mec. Anna Kucińska

– Mec. Joanna Bernat

– Mec. Filip Elżanowski

– Mec. Adam Wawrzynowicz

– Mec. Maciej Szmabelańczyk

– Mec. Jerzy Baehr

– Mec. Igor Muszyński

– Mec. Piotr Ciołkowski

Wielu z wspomnianych wyżej członków Stowarzyszenia wzięło aktywny udział w panelach dyskusyjnych w charakterze moderatorów.