Spotkanie regulacyjne z udziałem Ministra Bolesty

W dniu 30 kwietnia 2024 r. Stowarzyszenie zorganizowało kolejne spotkanie regulacyjne mające na celu wymianę doświadczeń pomiędzy członkami. Gościem spotkania był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Krzysztof Bolesta, Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Negocjacji Klimatycznych Katarzyna Wrona oraz Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu Aleksandra Świderska.

Członkowie Stowarzyszenia wraz z gośćmi szeroko dyskutowali o wpływie regulacji europejskich oraz o kwestiach związanych z wodorem.

Serdecznie dziękujemy gościom za przyjęcie zaproszenia oraz za niezwykle merytoryczną dyskusję.

Podziękowania składamy również restauracji Zachodni Brzeg w Hali Koszyki za doskonałą organizację spotkania pod względem gastronomicznym.