Spotkanie regulacyjne z udziałem Ministra Bolesty

W dniu 30 kwietnia 2024 r. Stowarzyszenie zorganizowało kolejne spotkanie regulacyjne mające na celu wymianę doświadczeń pomiędzy członkami. Gościem spotkania był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Krzysztof Bolesta, Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Negocjacji Klimatycznych Katarzyna Wrona oraz Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu Aleksandra Świderska. Członkowie Stowarzyszenia wraz z gośćmi szeroko dyskutowali o wpływie regulacji europejskich oraz o kwestiach związanych z wodorem. Serdecznie dziękujemy gościom za przyjęcie zaproszenia oraz za niezwykle merytoryczną dyskusję. Podziękowania składamy również restauracji Zachodni Brzeg w Hali Koszyki za doskonałą organizację spotkania pod względem gastronomicznym.
Czytaj więcej

XVI Europejski Kongres Gospodarczy

Wczoraj zakończył się XVI Europejski Kongres Gospodarczy, który obfitował w liczne sesje, spotkania oraz wydarzenia towarzyszące. Jedną z wielu ścieżek tematycznych była, jak co roku, energia oraz transformacja. Z tego też względu w Katowicach pojawiła się silna reprezentacja Stowarzyszenia Prawników Prawa Energetycznego w osobach: - Mec. Anna Kucińska - Mec. Joanna Bernat - Mec. Filip Elżanowski - Mec. Adam Wawrzynowicz - Mec. Maciej Szmabelańczyk - Mec. Jerzy Baehr - Mec. Igor Muszyński - Mec. Piotr Ciołkowski Wielu z wspomnianych wyżej członków Stowarzyszenia wzięło aktywny udział w panelach dyskusyjnych w charakterze moderatorów.
Czytaj więcej

Szkolenie w SAKIG dla członków Stowarzyszenia

23 kwietnia 2024 r. członkowie Stowarzyszenia mieli możliwość uczestnictwa w specjalnie dla nich zorganizowanym szkoleniu dotyczącym arbitrażu w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Zasadniczym celem szkolenia było przybliżenie samej procedury arbitrażu prowadzonej w Sądzie Arbitrażowym dla wszystkich zainteresowanych członków SPPE. Tuż przed samym szkoleniem znalazła się również przestrzeń do spotkania z Markiem Kłoczko - Prezesem Krajowej Izby Gospodarczej. W spotkaniu wziął udział Prezes Stowarzyszenia Mec. Filip Elżanowski wraz z jednym z członków Stowarzyszenia Mec. dr Marcinem Marszałkiem. Udział stacjonarny w szkoleniu wzięli przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia w osobie: Mec. Małgorzata Banasik Mec. Maciej Wesołowski Mec. Filip Elżanowskioraz członkowie…
Czytaj więcej

Nowy ekspert dołącza do Stowarzyszenia

Miło nam poinformować, że grono członków zwyczajnych Stowarzyszenia zyskało kolejnego znakomitego eksperta: Pan Mecenas Tomasz Codogni, partner Kancelarii Radców Prawnych C&A B. Anisienia T. Codogni sp. p. świadczącej usługi prawne podmiotom z branży energetycznej, chemicznej i budowlanej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, doktorant w Katedrze Transformacji Energetycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Radca prawny, który od 20 lat zajmuje się m.in. obsługą prawną polskiego oddziału międzynarodowej firmy chemicznej - jednego ze światowych liderów w produkcji i dystrybucji wodoru. Aktywność zawodową i zainteresowania naukowe koncentruje głównie na tzw. gospodarce wodorowej, żywo interesując się wyzwaniami związanymi z transformacją energetyczną i dekarbonizacją…
Czytaj więcej

Stowarzyszenie patronem Kongresu Energetyki Przyszłości

W dniach 16-17 kwietnia 2024 r. w Toruniu odbędzie się III edycja Kongresu Energetyki Przyszłości. Jest to wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie „Z energią o prawie”. Będzie to już trzecia edycja tego wydarzenia, które na stałe wpisało się w kalendarz kluczowych wydarzeń sektora energetycznego. Tematyka Kongresu  Trzecia edycja wydarzenia koncentruje się na aktualnych zagadnieniach związanych z oceną ostatnich zmian legislacyjnych, bezpieczeństwem energetycznym Polski, odnawialnymi źródłami energii, transformacją przemysłu i przyszłym kształtem rynku energii.  Poruszane na Kongresie kwestie będą również bezpośrednio dotykać polityki państwa w zakresie energetyki oraz harmonizacji prawa polskiego z globalną praktyką prawodawczą sektora energetyki odnawialnej.  Do dyskusji nad przyszłością sektora…
Czytaj więcej

Stowarzyszenie obejmuje patronatem II Ogólnopolskie Forum Prawa Energetycznego i Klimatycznego „Zielona Energia”

23 kwietnia 2024 r. w Katowicach odbędzie się kolejna edycja Ogólnopolskiego Forum Prawa Energetycznego i Klimatycznego „Zielona Energia” podczas którego poruszone zostaną aktualne problemy gospodarcze, energetyczne i klimatyczne na świecie. Wydarzenie będzie mieć formę jednodniowej konferencji, która odbędzie się w murach Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. 🔹Forum składać się będzie z 3 paneli eksperckich: I panel - Jak przeprowadzić efektywną transformację energetyczną? II panel - Zmiany w prawie energetycznym, a potrzeby współczesnego rynku energetycznego III panel - Prawo energetyczne jako specjalizacja przyszłości 🔹Każdy panel będzie mieć charakter dwuetapowy - począwszy od wykładu akademickiego, aż do dyskusji, w której uczestniczyć będą…
Czytaj więcej

Już kolejny rok z rzędu SPPE partnerem informacyjnym III Forum Prawnego EU-Partnerstwo Wschodnie

Dzięki wspólnym wysiłkom partnerów i członków międzynarodowego komitetu organizacyjnego, już trzeci rok z rzędu w dniach 23-24 maja 2024 r. w Warszawie odbędzie się III Forum Prawne UE-Partnerstwo Wschodnie, które zgromadzi profesjonalne środowisko prawnicze z krajów Europy, Partnerstwa Wschodniego, Azji Centralnej i Kaukazu, pojawią się także przedstawiciele środowiska prawniczego ze Stanów Zjednoczonych i innych krajów.   Cele Zrównoważonego Rozwoju (ESG) są fundamentem forum, a dwie globalne kwestie pozostają jego stałą podstawą: pierwszy dzień poświęcony będzie prawnym aspektom handlu międzynarodowego, a drugi - zarządzaniu kapitałem ludzkim i kancelariami prawnymi. Forum stanowi doskonałą platformą komunikacyjną dla międzynarodowej społeczności prawniczej, która może spotkać się…
Czytaj więcej

SPPE patronem Konferencji „Oczekiwania firm energochłonnych wobec polityki gospodarczej Polski, sektora energetycznego i polskiej nauki”

14 marca 2024 r. odbyła się Konferencja „Oczekiwania firm energochłonnych wobec polityki gospodarczej Polski, sektora energetycznego i polskiej nauki”, współorganizowana przez Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii oraz Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Z ramienia Stowarzyszenia, w Konferencji, wzięła udział Wiceprezes Stowarzyszenia Mec. Anna Kucińska oraz Mec. Michał Sznycer. Wśród uczestników znalazła się również członkini Stowarzyszenia Mec. Beata Superson-Polowiec. Uczestnicy konferencji mieli okazję posłuchać wystąpienia Mec. Anny Kucińskiej dotyczącego "Oczekiwań polskich sektorów energochłonnych wobec nowych wyzwań regulacyjnych" oraz wysłuchać Mec. Michała Sznycera, który wziął udział w debacie eksperckiej dot. możliwości zwiększania konkurencyjności polskiego przemysłu poprzez odpowiednie rozwiązania regulacyjne…
Czytaj więcej

Kolejny specjalista dołącza do Stowarzyszenia

Miło nam poinformować, że wraz z rozpoczęciem roku 2024, grono członków zwyczajnych Stowarzyszenia zyskało kolejnego znakomitego eksperta: Pani Mecenas Joanna Bernat, partner w Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy Sp. k., szef praktyki prawa energetycznego, OZE i zamówień publicznych. Radca prawny z 14-letnim doświadczeniem w zakresie świadczenia usług prawnych na rzecz spółek z sektora energetycznego – zarówno w zakresie energetyki konwencjonalnej, jak i OZE, w tym waste to energy. Doradzała największym podmiotom z sektora gazu ziemnego i ciepłownictwa, ale również elektroenergetyki. Pracowała ze spółkami Skarbu Państwa, podmiotami komunalnymi, a także prywatnymi. Jest cenionym ekspertem w sprawach z zakresu prawa energetycznego,…
Czytaj więcej

SPPE patronem Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL

W dniach 12-13.02.2024 r. w Warszawie odbędzie się 24 Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL, którego jednym z patronów honorowych jest Stowarzyszenie Prawników Prawa Energetycznego. Organizatorem Kongresu jest Europejskie Centrum Biznesu mające swoją siedzibę w Lublinie. Temat przewodni Kongresu brzmi: Rok 2024: Aktualna polityka energetyczna Państwa wobec wyzwań surowcowych i legislacyjnych w Europie. Program Kongresu obejmie zagadnienia, które staną się okazją do wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami: Rządu, największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych, najważniejszych organizacji branżowych, środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu. W gronie ekspertów zostaną omówione kwestie wpływu otoczenia geopolitycznego na polski sektor elektroenergetyczny oraz zakres działań zaradczych pozwalających na…
Czytaj więcej