Kolejny specjalista dołącza do Stowarzyszenia

Miło nam poinformować, że wraz z rozpoczęciem roku 2024, grono członków zwyczajnych Stowarzyszenia zyskało kolejnego znakomitego eksperta: Pani Mecenas Joanna Bernat, partner w Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy Sp. k., szef praktyki prawa energetycznego, OZE i zamówień publicznych. Radca prawny z 14-letnim doświadczeniem w zakresie świadczenia usług prawnych na rzecz spółek z sektora energetycznego – zarówno w zakresie energetyki konwencjonalnej, jak i OZE, w tym waste to energy. Doradzała największym podmiotom z sektora gazu ziemnego i ciepłownictwa, ale również elektroenergetyki. Pracowała ze spółkami Skarbu Państwa, podmiotami komunalnymi, a także prywatnymi. Jest cenionym ekspertem w sprawach z zakresu prawa energetycznego,…
Czytaj więcej

SPPE patronem Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL

W dniach 12-13.02.2024 r. w Warszawie odbędzie się 24 Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL, którego jednym z patronów honorowych jest Stowarzyszenie Prawników Prawa Energetycznego. Organizatorem Kongresu jest Europejskie Centrum Biznesu mające swoją siedzibę w Lublinie. Temat przewodni Kongresu brzmi: Rok 2024: Aktualna polityka energetyczna Państwa wobec wyzwań surowcowych i legislacyjnych w Europie. Program Kongresu obejmie zagadnienia, które staną się okazją do wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami: Rządu, największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych, najważniejszych organizacji branżowych, środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu. W gronie ekspertów zostaną omówione kwestie wpływu otoczenia geopolitycznego na polski sektor elektroenergetyczny oraz zakres działań zaradczych pozwalających na…
Czytaj więcej

Nowy Zarząd Stowarzyszenia

W związku ze stałym rozwojem działalności Stowarzyszenia oraz przyjmowaniem nowych członków, z przyjemnością informujemy, że podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia, które odbyło się 12 stycznia 2024 r. została podjęta uchwała, na mocy której poszerzono skład Zarządu o nowych członków: Mec. Filip Elżanowski – Prezes ZarząduMec. Małgorzata Banasik – Wiceprezes ZarząduMec. Anna Kucińska – Wiceprezes ZarząduMec. Maciej Wesołowski – Wiceprezes ZarząduMec. Igor Muszyński – Wiceprezes ZarząduMec. Piotr Ciołkowski – Wiceprezes Zarządu Gratulujemy wszystkim członkom nowo powołanego Zarządu i życzymy owocnej współpracy na kolejne lata. Dziękujemy również Panu Mec. Piotrowi Ciołkowskiemu za zaproszenie i możliwość przeprowadzenia Zebrania w nowoczesnych przestrzeniach Kancelarii CMS.
Czytaj więcej

Nowi członkowie Stowarzyszenia

Miło nam poinformować, że w grudniu, grono członków zwyczajnych Stowarzyszenia zyskało kolejnych znakomitych ekspertów: Mecenas Paweł Kuropatwa, wspólnik Kancelarii BT Radcowie Kuropatwa Tołwiński s.c. zapewniającej wsparcie prawne licznym podmiotom z branży energetycznej, przemysłu i nieruchomości.Radca prawny, który od niemal 12 zajmuje się m.in. prawną obsługą w centrali operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, w szczególności w obszarach regulacyjnych, dystrybucji energii elektrycznej, przyłączania do sieci oraz jej rozwoju.Z sukcesami reprezentował podmioty przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (m.in. pozyskiwanie koncesji, decyzji administracyjnych), sądami (m.in. dotyczące dostępu do sieci, posadowienia urządzeń przesyłowych) czy organami administracji i urzędami.Wielokrotnie brał udział w procesie legislacyjnym (ustawy, rozporządzenia) z…
Czytaj więcej

Nowi członkowie dołączają do Stowarzyszenia

Miło nam poinformować, że na przełomie września i października grono członków wspierających Stowarzyszenia zyskało kolejnych znakomitych specjalistów: Zuzanna Stachurska jest prawniczką w dziale prawa energetycznego w kancelarii Elżanowski & Partnerzy oraz aplikantką radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.Doradza przedsiębiorstwom energetycznym i zakładom przemysłowym. Zajmuje się zarówno energetyką konwencjonalną, jak i odnawialnymi źródłami energii. Świadczy pomoc prawną w zakresie tworzenia analiz oraz opinii prawnych dotyczących zagadnień z prawa energetycznego. Posiada doświadczenie w analizie charakterystycznych dla tej dziedziny umów, takich jak umowy sprzedaży energii elektrycznej, w tym umów PPA. Członkini praktyki energy litigation. Autorka publikacji w portalach branżowych oraz prelegentka…
Czytaj więcej

Stowarzyszenie patronem VIII edycji Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej

⚡ Już 9 listopada 2023 r. na Wydział Prawa i Administracji, UG odbędzie się VIII edycja Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej. Miło jest nam również poinformować, że Stowarzyszenie objęło Konferencję swoim patronatem, a wśród prelegentów pojawią się także członkowie Stowarzyszenia, wybitni specjaliści ds. prawa energetycznego. Bezpieczeństwo energetyczne państwa (Panel I)⚡Cable pooling - zagadnienie, potrzeba i proponowane rozwiązania legislacyjne - r. pr. Maciej Wesołowski, partner OCTO Legal oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Prawników Prawa Energetycznego. Energetyka jądrowa (Panel III)⚡Wyzwania prawne stojące przed elektrowniami jądrowymi po oddaniu do eksploatacji - r. pr. Filip Opoka, partner OCTO Legal oraz członek Stowarzyszenia Prawników Prawa Energetycznego. Odnawialne źródła energii (Panel IV)⚡Korporacyjne umowy sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej…
Czytaj więcej

Nowy członek dołącza do Stowarzyszenia

Miło nam poinformować, że od września, grono członków zwyczajnych Stowarzyszenia zyskało kolejnego znakomitego specjalistę: Pan Mecenas Michał Sznycer Radca Prawny, Partner i jeden z założycieli Kancelarii MGS LAW. Specjalizuje się w zarządzaniu i koordynacji obsługi prawnej przedsiębiorstw, w szczególności z szeroko pojętej branży energetycznej i paliwowej oraz spółek technologicznych. W ramach Kancelarii MGS-LAW odpowiada także za kontakty z kancelariami i prawnikami zagranicznymi, w tym poza granicami Unii Europejskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu procesami prawnymi w ramach przekształceń i konsolidacji grup energetycznych oraz w doradztwie dla ich zarządów oraz jednostek organizacyjnych. W latach 2007 – 2009 kierował Wydziałem Prawnym, a…
Czytaj więcej

XIX Targi Energii 2023 w Jachrance

W dniach 28-29 września 2023 r. odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń w branży energetyki - XIX Targi Energi 2023 w Jachrance. Targi stanowiły platformę dyskusji, wymiany poglądów oraz ofert w zakresie rynku energii w Polsce, gromadząc niemal 400 osób. Wzorem poprzednich lat Targi składały się zarówno z części seminaryjnej, jak i tzw. handlowego parkietu targowego, na którym można było zapoznać się bezpośrednio z ofertami sprzedawców energii elektrycznej. Program Targów uwzględniał bieżące wydarzenia i problemy rynku. W związku z przyznaniem Stowarzyszeniu patronatu nad Targami, nie mogło również zabraknąć przedstawicieli SPPE w osobie Mec. Filipa Elżanowskiego - Prezesa Stowarzyszenia oraz Mec.…
Czytaj więcej

Komentarz Prezesa SPPE dr hab. Filipa Elżanowskiego na łamach wnp.pl dot. rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 9 września

r. pr. dr hab. Filip Elżanowski, prezes Stowarzyszenia Prawników Prawa Energetycznego skomentował Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 9 września br. dotyczące tworzenia i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczania obrotu energią elektryczną, które wprowadza obniżkę cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Zgodnie z delegacją ustawową rozporządzenie taryfowe ma określać szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf. Jego celem, jest wskazanie przedsiębiorstwu energetycznemu kryteriów i czynników, w tym rodzajów kosztów przedsiębiorstwa energetycznego, które powinny zostać uwzględnione w cenie energii elektrycznej - skomentował Prezes SPPE. Zachęcamy do zapoznania się z treścią całego artykułu: https://www.wnp.pl/energetyka/obnizanie-cen-pradu-moze-byc-duzym-problemem,751359.html
Czytaj więcej

SPPE partnerem podczas Targów Energii 2023

W dniach 28-29.09.2023 r. po raz dziewiętnasty odbędą się Targi Energii 2023 organizowane w Centrum Kongresowym Warszawianka w Jachrance przez Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii oraz Towarzystwo Obrotu Energią. Forum umożliwia spotkanie wszystkich podmiotów uczestniczących w krajowym rynku energii i ma stanowić platformę do dyskusji, wymiany poglądów oraz ofert w zakresie rynku energii w Polsce. Po więcej informacji zapraszamy pod adresem: https://www.targienergii.pl/
Czytaj więcej